Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Jana Skalková

IČO: 04563646

DIČ: CZ8860236297

sídlo: Bystřička 182, 75624 Bystřička

zápis ve VŘ: Živnostenský rejstřík, Městský úřad Vsetín

web: www.janceskalkova.cz

email: zdravim@janceskalkova.cz

telefon: +420 734 460 766

Kdo je kdo?

 • termínem „“ či „Moje“, anebo psaním v první osobě, se míní Jana Skalková, IČO: 04563646, se sídlem Bystřička 182, 75624 Bystřička, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Vsetín,
 • termínem „Vy“ či „Vaše“, anebo psaním v druhé osobě, se míní subjekt údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud

 • Vám poskytnu služby,
 • spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si emaily anebo jiné elektronické zprávy, vyplníte formulář na webu janceskalkova.cz),
 • navštívíte web janceskalkova.cz (dále jen „Web“)
 • se rozhodnete odebírat Můj newsletter,
 • se budete účastnit Mých marketingových kampaní,

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

 • plním smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli – poskytuji Vám služby („Smlouva“),
 • dělám marketing – zasílám newsletter a obchodní sdělení, měřím návštěvnost webu („Marketing“),
 • komunikuji s Vámi, odpovídám na Vaše dotazy („Komunikace“)
 • plním právní povinnosti vůči státním orgánům či jiným orgánům veřejné moci („Právní povinnosti“),
 • chráním svůj oprávněný zájem („Oprávněný zájem“),

Jaké osobní údaje zpracováváme a kdy je zpracováváme?

 • jméno a příjmení – Smlouva, Marketing, Komunikace, Právní povinnosti, Oprávněný zájem,
 • email – Smlouva, Marketing, Komunikace, Právní povinnosti, Oprávněný zájem,
 • telefon – Smlouva, Marketing, Komunikace, Právní povinnosti, Oprávněný zájem,
 • IČO, DIČ – Smlouva, Právní povinnosti, Oprávněný zájem,
 • adresa – Smlouva, Právní povinnosti, Oprávněný zájem,
 • číslo bankovního účtu – Smlouva, Oprávněný zájem, Právní povinnosti,
 • údaje o Vašem chování na webu (Cookies) – Smlouva, Komunikace, Marketing, Právní povinnosti, Oprávněný zájem,
 • další informace, které Mně poskytnete – Smlouva, Marketing, Právní povinnosti, Oprávněný zájem.

Jak dlouho osobní údaje ukládám?

To záleží na důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracovávám:

 • Smlouva – 10 let od poskytnutí služby,
 • Komunikace – do okamžiku, než naše komunikace skončí,
 • Marketing – dokud mám Váš souhlas, maximálně ale 3 roky od udělení tohoto souhlasu,
 • Právní povinnosti, Oprávněný zájem – to je různé a řídím se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky,

Kdy Vaše údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu?

 • Pokud ode Mě dostáváte newsletter nebo obchodní sdělení (e-mail marketing) a nikdy předtím jste nebyli Mým zákazníkem, pak Vaše osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat – kliknutím na odhlášení v emailu, který jste dostali anebo zasláním emailu na Mou emailovou adresu.

S kým osobní údaje sdílím?

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely uvedené výše. Mohou ovšem nastat určité okolnosti, kdy nejsem schopna vše vyřešit sama. Proto musím osobní údaje sdílet s někým, kdo Mi pomáhá:

 • Pro provoz webových stránek, rozesílání a newsletteru a vše, co s tím souvisí, využívám služby WordPress provozovanou společností Aut O’Mattic Ltd.c/o GA se sídlem Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irská republika.
 • Pro provoz emailu užívám služeb provozovaných společností Google Ireland Limited, se sídlem v Irské republice, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, zapsané pod identifikačním číslem 368047.
 • Pro sledování návštěvnosti webu využívám službu Google Analytics provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem v Irské republice, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, zapsaná pod identifikačním číslem 368047 a Facebook pixel provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem v Irské republice 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, pod identifikačním číslem 462932.
 • Při poskytování služeb spolupracuji s 
  • Kateřina Merleová, IČO: 07666446, se sídlem Vrchlického nábř. 276/8, 370 01, České Budějovice – České Budějovice 6, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města České Budějovice,
  • Roman Lalík, IČO: 03297454, se sídlem Lidická 1875/40, 602 00, Brno – Černá Pole, zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna,
  • Zuzana Konečná, IČO: 06490093, se sídlem Bránská 44/14, 571 01, Moravská Třebová – Město, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Moravská Třebová.
 • V případě vymáhání Mých práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud Mně právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR) uloží povinnost, abych mu předala Vaše osobní údaje, musím tak učinit.

Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?

 • Právo na přístup – Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získávám, komu je předávám, kdo je mimo Mě zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Právo na opravu – Pokud se domníváte, že údaje, které o Vás zpracovávám, jsou nepřesné, nebo neúplné, máte právo na jejich opravu, nebo doplnění. Opravu nebo doplnění provedu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz – V některých případech máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazala. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažu, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a v dané situaci je Váš souhlas nezbytný,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů,
  • zpracování je protiprávní.
 • Právo na omezení zpracování – V případě, že požádáte o omezení zpracování, osobní údaje znepřístupním, dočasně odstraním či uchovám anebo provedu jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost – Máte právo získat ode Mě všechny Vaše osobní údaje, které jste Mi Vy sami poskytli, a které zpracovávám buď na základě Vašeho souhlasu anebo na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytnu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě Mého oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestanu Vaše osobní údaje zpracovávat okamžitě; v ostatních případech tak učiním, pokud nebudu mít závažné oprávněné důvody, abych v takovém zpracování pokračovala.

Tato práva můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.

Používám Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se při návštěvě Webu ukládají do Vašeho počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Tyto soubory pak odesílají zpět na server Webu zaznamenané informace o Vašem chování během návštěvy Webu.

Cookies používám proto, abych zjistila, co Vás na Webu zajímá. Cookies sbírám jen v anonymní podobě, Vaše identifikace z nich není možná.

Používám Cookies uvedené v tabulce. Tabulka také obsahuje informaci o tom, po jak dlouhou dobu Cookies uchovávám.

Název

Expirace

Účel

_ga

2 roky

Umožňuje službě Google Analytics rozlišit jednotlivé uživatele.

_gac_

90 dní

Slouží při používání Google Analytics k měření aktivity uživatelů a výkonu reklamních kampaní.

_fbp

90 dní

Umožňuje společnosti Facebook Ireland Ltd. rozpoznat prohlížeče za účelem poskytování reklam a služeb webové analytiky.

Souhlas s používáním Cookies udělíte zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ ve vyskakovacím okně. Pokud s používáním Cookies nesouhlasíte, změňte nastavení svého internetového prohlížeče a vypněte v něm možnost ukládání souborů Cookies.

K informacím získaným díky Cookies má přístup Ing. Zuzana Konečná, IČO: 06490093, se sídlem Bránská 44/14, 571 01, Moravská Třebová – Město, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Moravská Třebová.

Co ještě potřebujete vědět?

Nemám pověřence pro ochranu osobních údajů. Nedochází u Mě k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud máte ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište Mi na email zdravim@janceskalkova.cz.

Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

V Brně dne 8. 9. 2021

Jana Skalková

dovolená

Zrovna čerpám energii

Zdravím vás, do neděle 30. 7. se toulám po Americe. Plním si sen a objevuju krásy Chicaga. Klidně mi napište, ale ozvu se, až se vrátím.

Moje odpovědi mohou být trochu opožděné, protože se právě intenzivně věnuji vánočním kampaním. Na každou zprávu odpovím, co nejdříve to půjde.​