Janče Skalková

Rozumím reklamám na sociálních sítích

Janče Skalková

Rozumím reklamám na sociálních sítích

Obchodní podmínky

Jana Skalková

IČO: 04563646

DIČ: CZ8860236297

sídlo: Bystřička 182, 756 24, Bystřička

zápis ve VR: Živnostenský rejstřík, Městský úřad Vsetín

e-mail: zdravim@janceskalkova.cz

telefon: +420 734 460 766

1. Kdo je kdo? 

 1. Pokud se v těchto obchodních podmínkách (dále jen „OP“) používá termín „My“ či „Naše“, anebo se píše v první osobě, míní se tím Jana Skalková, IČO: 04563646, se sídlem Bystřička 182, 756 24, Bystřička, zápis ve VR: Živnostenský rejstřík, Městský úřad Vsetín.
 2. Pokud se v OP používá termín „Vy“ či „Vaše“, anebo se píše v druhé osobě, míníte se tím vy jako klient.
 3. Pokud se v OP používá první osoba spolu se slovem „Společně“, míní se tím společné jednání Nás jako poskytovatele a Vás jako uživatele.

2. Co tyto OP upravují?

 1. Tyto OP upravují právní vztahy s Vámi jako uživatelem, pokud prostřednictvím formuláře, který je umístěn na internetových stránkách https://janceskalkova.cz/ (dále jen „Web“) Společně uzavřeme smlouvu o digitálním obsahu, konkrétně online kurzu (dále jen „Kurz“) a jsou tak součástí této smlouvy.
 2. O dodání Kurzu s Vámi vždy uzavřeme samostatnou smlouvu (dále jen „Objednávka“). Náš vztah se pak řídí touto Objednávkou a těmito OP. V případě rozporu mezi Objednávkou a OP, má přednost Objednávka. Pokud se na něčem Společně domluvíme jinak, než je v OP, má přednost tato společná domluva.

3. Jaké jsou Naše a Vaše základní povinnosti? 

 1. My Vám za dohodnutých podmínek dodáme Kurz a Vy Nám za to zaplatíte peníze (dále jen „Cena“).

4. Jak probíhá Objednávka? 

 1. Web a tyto OP obsahují informace o Kurzu, včetně
  1. popisu (účel, obsah a průběh),
  2. dostupnosti,
  3. ceny,
  4. způsobu dodání a jeho nákladech.
 2. Pokud si chcete objednat Kurz, postupujte následovně:
  1. Vyplňte kontaktní informace, fakturační údaje a platební informace v registračním formuláři na Webu.
  2. Klikněte na tlačítko „Potvrďte nákup“. 
  3. Zkontrolujte všechny zadané údaje. Před odesláním Objednávky máte možnost měnit a opravit jakýkoliv údaj.
  4. Odešlete Objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
  5. Odesláním Objednávky souhlasíte s těmito OP a s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu a víte o tom, že nesete náklady spojené s provozem komunikačních prostředků na dálku (např. připojení k internetu). Tyto náklady se neliší od základních sazeb.
 3. Po obdržení Objednávky Vám neprodleně pošleme e-mail. Tímto Vaši Objednávku potvrdíme a tím je mezi námi uzavřena smlouva. Tento email zároveň obsahuje pokyny k registraci do klientské sekce Webu. Tento e-mail Vám zašleme do několika minut.

5. Kolik to stojí a jak se dá zaplatit? 

  1. Cena je uvedena na Webu, a to včetně všech daní a poplatků. 
  2. S dodáním Kurzu nejsou spojeny žádné další náklady. 
  3.   Cenu zaplatíte předem. Pokyny k platbě jsou uvedeny přímo na Webu. Zaplatit můžete prostřednictvím bankovního převodu.
  4. Pokud Vám poskytujeme slevu z Ceny, pak ji nemůžete kombinovat s jinou slevou.
  5. Po uhrazení Ceny Vám vystavíme fakturu – doklad o platbě a pošleme ji na Váš email.
  6. Jsme plátci DPH.

6. Jak Vám Kurz dodáme?

  1. Kurz Vám zpřístupníme pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu). 
  2. Kurz Vám zpřístupníme na jeden rok od potvrzení Objednávky.
  3. Pro zpřístupnění Kurzu musíte mít k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména přehrání videí ve formátu MP4 a otevření dokumentů ve formátu pdf.
  4. Musíme Vás poučit, že nesete náklady spojené s provozem komunikačních prostředků na dálku (např. připojení k internetu). Tyto náklady se neliší od základních sazeb (zkrátka neplatíte nic navíc).

7. Co když jste spotřebitel? 

  1. Pokud jste fyzická osoba a Objednávku uzavíráte mimo svou podnikatelskou či samostatně výdělečnou činnost, jste spotřebitel. Objednávku Společně uzavíráme přes internet, proto pro Vás navíc platí pravidla uvedená v tomto článku. Podle zákona Vás tak musíme poučit o všem, co je v tomto článku uvedeno.
  2. Uzavřená Objednávka bude u Nás uložena v digitální podobě a rovněž bude automaticky odeslána na Váš e-mail. K uzavřené smlouvě tak máte přístup. 
  3. Objednávku můžete učinit v českém jazyce.
  4. Nejsme vázáni žádným kodexem chování.
  5. Jako spotřebitel můžete obecně svou Objednávku zrušit do 14 dní od jejího potvrzení a tím od uzavřené smlouvy odstoupit. Vzorový formulář pro odstoupení je ke stažení na Našem Webu.
  6. Pokud jste ve sjednané době neobdrželi e-mail, který obsahuje pokyny k registraci do klientské sekce Webu, nejprve si zkontrolujte složku Spam. Pokud ani v této složce pokyny nenajdete, napište nám e-mail na zdravim@janceskalkova.cz, že nemáte přístup do klientské sekce Webu. Pokud nebudeme reagovat do 3 dnů, máte právo od Objednávky odstoupit.
  7. V případě oprávněné reklamace, máte nárok na úhradu „účelně vynaložených nákladů“ spojených s reklamací.
  8. Máme živnostenské oprávnění mj. k reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Na dodržování pravidel o ochraně spotřebitele dohlíží Česká obchodní inspekce.
  9. Může se stát, že mezi Vámi a Námi vznikne spor. V takovém případě můžete kontaktovat Českou obchodní inspekci (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs), aby pomohla spor vyřešit bez soudu. ČOI můžete kontaktovat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u Nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem sporu. Platforma pro řešení sporů on-line je dostupná zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Dá se od Objednávky odstoupit? 

  1. Ihned po uzavření Objednávky máte přístup ke Kurzu v digitální podobě a můžete Kurz užívat. Pokud nebudete s Kurzem spokojeni, můžete od Objednávky odstoupit do 14 bez udání důvodu. To nevylučuje Vaši možnost odstoupit od Objednávky ze zákonných důvodů (např. kdybychom nedodali Kurz).
  2. Pokud Kurz nebo jeho část nevyužijete, není to důvod ani pro vrácení Ceny nebo její části, ani pro odstoupení.
  3. My můžeme od Objednávky odstoupit, pokud podstatně porušujete své povinnosti podle těchto OP. V takovém případě si můžeme ponechat Cenu odpovídající Kurzu, který jsme Vám zpřístupnili.

9. Za co Vám ručíme? 

 1. Ručíme za to, že Kurz nemá vady. Kurz nemá vady zejména, pokud:
  1. má vlastnosti, na kterých jsme se domluvili, anebo vlastnosti, které jste mohli očekávat s ohledem na charakter produktu a Naši reklamu,
  2. se může používat tak, jak uvádíme, anebo tak, jak se takové produkty běžně používají,
  3. odpovídá právním předpisům.
 2. Reklamaci (práva z vad) uplatníte tak, že Nám pošlete e-mail na adresu zdravim@janceskalkova.cz, v e-mailu uveďte:
  1. Kdy jste Kurz zakoupili (můžete přiložit fakturu anebo jiný doklad o koupi),
  2. popis vady,
  3. jak chcete reklamaci řešit (odstranění vady opravou, sleva z Ceny, odstoupení od Objednávky – vrácení peněz),
  4. Vaše jméno, příjmení a telefon.

Přijetí reklamace Vám potvrdíme. Když Nám sdělíte všechny výše uvedené údaje, vyřídíme Vaši reklamaci do 30 dní.

10. Aby kurzy fungovaly

 1. Každá sociální síť má svůj vlastní algoritmus fungování a ten může libovolně měnit. Správnost obsahu kurzu Vám proto můžeme garantovat jen k datu natočení videa.
 2. Budeme se snažit kurz aktualizovat podle vývoje algoritmu. Dopředu ale nevíme, kdy na sociálních sítích dojde k jeho změně. Neumíme, proto dopředu říct, kdy, jak a jak moc budeme videa aktualizovat.

11. Co je ještě potřeba vědět? 

  1. Budeme spolu komunikovat mj. i prostřednictvím e-mailu a telefonu.
  2. Kurz bude dostupný nepřetržitě, ale krátkodobé výpadky nejsou považovány za vadu, pokud jsou zanedbatelné a nevyskytují se opakovaně. Krátkodobý výpadek není důvodem pro slevu z Ceny.
  3. Zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu potřebném pro vyřízení Objednávky. Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné zde. Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů: Pokud by se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.
  4. Pokud by vztah založený Objednávkou obsahoval zahraniční prvek, bude se řídit českým právem. Pokud jste spotřebitelem, tak i přes tuto volbu práva Vám náleží ochrana, kterou Vám poskytují pravidla právního řádu, která by se použila bez této volby práva, a která se zároveň musí vždy dodržet.
  5. Kurz se skládá z jednotlivých videí. Víte o tom, že tato videa jsou chráněna autorskými právy, jsou určena jen pro Vaši potřebu a nesmíte je s nikým sdílet ani je jinak šířit. Respektujte autorská práva k autorskému dílu. Pokud byste porušili autorská práva a vznikla tím škoda, můžeme po Vás žádat její náhradu.
  6. Tyto OP jsou uveřejněny na Webu a na Webu také informujeme o jejich změnách. Změny se týkají pouze Objednávek (smluv) uzavřených po nabytí jejich účinnosti.

V Brně dne 31. 1. 2024

Jana Skalková